Om Företaget

Vatech AB är verksam inom tre affärsområden.

  • Badvattenrening
  • VA-anläggningar
  • Verkstadsindustri

Vi är för närvarande 6 st medarbetare

Huvudkontoret är förlagt i Östhammar där även vår verkstad är placerad. Förutom ovanstående affärsområden har vi en egen ritning- och konstruktionsavdelning som designar våra produkter och installationer.

Badvattenrening

Vår erfarenhet när det gäller badvattenrening sträcker sig 10 år tillbaka i tiden, vår första anläggning byggdes år 2002 det var Sandsborgsbadet i Enskede, beställare Stockholms idrottsförvaltning.

Vi levererar och installerar komponenter, rörsystem samt platsbyggda tankar i PE och PP. Tillverkning, prefabricering och installationer utförs med egen personal.

Montörerna är utbildade och har mångårig erfarenhet av svetsning i plast, vi har egen utrustning för spegelsvetsning, trådsvetsning, extrudersvetsning, muffsvetsning samt elektromuffsvetsning. Vi har även egen ejektor med pumpanläggning för sand- och kol fyllning av filter.

VA-anläggningar

Vi har lång erfarenhet av installationer av kommunala VA-Anläggningar. Vi byggde vår första anläggning 1986, det var en maskinell ombyggnad av Spillersboda ARV i Norrtälje kommun projekterad av VIAK, efter det har det har vi byggt ca: 10 anläggningar/år och nu drygt 25 år senare är vi uppe i minst 250 anläggningar.

Rörsystemen i anläggningarna byggs i allmänhet av rostfritt/syrafast material och våra svetsare är utbildade och har svetsarprövning enligt:

  • WPS och WPQR enligt SS-EN ISO 15609-1:2004
  • Svetsprocedur enligt SS-EN ISO 15314-1:2004
  • Svetsarprövning enligt SS-EN 287-1:2004

Vilket gör att vi är godkända att utför installationer av reningsverkens biogas-anläggningar.

Verkstad

I Östhammar har vi egen verkstad som är utrustad med bl.a svarv, gradsax, kantpress, rundvals, bandsåg, svetsutrustning m.m. för tillverkning av rostfria/syrafasta plåtkonstruktioner, svarvade konstruktioner och rörprefab främst till våra egna VA-Projekt. Vi bygger även rörsystem, tankar och övriga konstruktioner i plastmaterial, som PP, PE, PVC, och PVDF.