Skip to content
Separation av system för bättre vattenrening. Två sandfilter separerades från befintligt system. Det byggdes en ny utjämningstank, nya rör samt en ny dosering.