Skip to content
Skantzöbadet Hallstahammar. En totalentreprenad där beställaren upphandlat vissa funktioner och vi sedan levererat en färdig och besiktad Turn Key anläggning. Vatech levererade i stort sett all utrustning som rör, pumpar, ventiler m.m.